Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerderijwoning met zadeldak

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51247
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51247

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerderijwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Wapenaarteinde 9 (Sint-Niklaas)
Boerenwoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.