Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve uit 18de - 19de eeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51258

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje uit de 18de tot 19de eeuw bestaande uit woonhuis, schuur, kleine stal en centrale mestput.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Abelendreef 17 (Stekene)
Hoevetje uit de 18de tot 19de eeuw bestaande uit woonhuis, schuur, kleine stal en centrale mestput.