Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkel-woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51259
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51259

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kouterstraat nrs. 12-14. Winkel-woonhuis, thans met 20ste eeuws uitzicht maar in kern teruggaand tot de 19de eeuw. Gelegen op een site waar volgens de kadastrale gegevens in 1869 een stoomtuigzwingelarij wordt opgericht door A.J. Delanghe. In 1882 wordt het magazijn verbouwd tot woonhuis en wordt de zwingelarij uitgebreid. In de eerste helft van de 20ste eeuw volgen nog verscheidene verbouAanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel-woonhuis

Kouterstraat 12-14 (Kuurne)
Kouterstraat nrs. 12-14. Winkel-woonhuis, thans met 20ste eeuws uitzicht maar in kern teruggaand tot de 19de eeuw. Gelegen op een site waar volgens de kadastrale gegevens in 1869 een stoomtuigzwingelarij wordt opgericht door A.J. Delanghe. In 1882 wordt het magazijn verbouwd tot woonhuis en wordt de zwingelarij uitgebreid. In de eerste helft van de 20ste eeuw volgen nog verscheidene verbou