Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa ontworpen door G. Henderick

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51261
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51261

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Half vrijstaande gecementeerde villa in art-nouveaustijl, naar verluidt naar ontwerp van architect G. Henderick en volgens kadastergegevens daterend van 1911.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa en toegangshek ontworpen door G. Henderick

Rozebroekstraat 96, Victor Braeckmanlaan zonder nummer (Gent)
Half vrijstaande gecementeerde villa in art-nouveaustijl, naar verluidt naar ontwerp van architect G. Henderick en volgens kadastergegevens daterend van 1911.