Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met garage

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51263
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51263

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gulden-Peerdenstraat nr. 127. Woonhuis met garage uit de jaren 1920, volgens inscriptie naar ontwerp van "F. VAN CLEVEN/ BOUWKUNDIGE". Sobere roodbakstenen gevel met gecementeerde en deels uitkragende, witbeschilderde punttop van drie traveeën breed. Boven de rondboogdeur kleine, tweezijdige erkeruitbouw op getrapte consolesteen. Bewaard, typerend schrijnwerk met horizontale roedeverdelingAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met garage ontworpen door Frans Van Cleven

Gulden-Peerdenstraat 127 (Brugge)
Sobere roodbakstenen gevel met gecementeerde en deels uitkragende, witbeschilderde punttop van drie traveeën breed.