Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51269
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51269

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herenwoning met kern uit de 17e eeuw op U-vormige plattegrond. Merkwaardige voorgevel van acht traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met linkerzijtrapgevel, gevelordonnantie van rond 1700 aangepast in de eerste helft van de 19e eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis in classicerende barok

Gewad 17-21 (Gent)
Herenhuis met kern uit de 17de eeuw op U-vormige plattegrond. Merkwaardige voorgevel van acht traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met linkerzijtrapgevel, gevelordonnantie van rond 1700 aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw.