Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis van 1926

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51270
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51270

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Komvest nr. 25. Burgerhuis van 1926. Eclectische bakstenen gevel, links met risalietuitwerking en bekronende puntgevel. Gebruik van natuursteen voor belijnende banden, ornamentiek zoals o.m. neo-Renaissance-getinte cartouches en driezijdige erker met balusterleuning. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 849/1926.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis van 1926

Komvest 25 (Brugge)
Burgerhuis van 1926. Eclectische bakstenen gevel, links met risalietuitwerking en bekronende puntgevel.