Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kazernegebouw of Militair Hospitaal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51279
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51279

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig kazernegebouw of militair hospitaal, behorend behoort tot de militaire infrastructuur van de Hollandse bezetting (1817-1830) en opgetrokken binnen bastion 2 van de versterking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kazernegebouw met oefenplein

Leopoldplein 12 (Menen)
Voormalig kazernegebouw of militair hospitaal, behorend behoort tot de militaire infrastructuur van de Hollandse bezetting (1817-1830) en opgetrokken binnen bastion 2 van de versterking.