Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51296
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51296

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met voortuintje en heg aan de straatzijde; bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseid erf met rest van mestvaalt, daterend uit midden 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Meidries 21 (Geraardsbergen)
Semi-gesloten hoeve met voortuintje en heg aan de straatzijde; bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseid erf met rest van mestvaalt, daterend uit midden 19de eeuw.