Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51308
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51308

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "de Villa", voormalig brouwershuis nu opgedeeld in drie appartementen. Gelegen in een tuin die met het aanpalende pand (nummer 31-33) een rest vormt van een omgrachte site teruggaand op de vroegere uitbatingszetel van een domein in bezit van de cisterziënzerabdij van Sint-Bernards van Hemiksem.Aanduiding van

Is de vaststelling van

de Villa

Bosstraat 29 (Hamme)
Met de rugzijde naar de straat ingeplante villa. Hoog rechthoekig bakstenen gebouw van twee verdiepingen op sousol, afgedekt door vernieuwd mansardedak. Tuin nog deels afgesloten door een oude bakstenen tuinmuur met aan de ingang een hoge vierkante bakstenen hekpijlers met sporen van beraping.