Beschermd monument

Rijkswachtkazerne

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 5131   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5131

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

De rijkswachtkazerne te Hoogstraten, is beschermd als monument.


Waarden

Rijkswachtkazerne in eclectische stijl met neotraditionele inslag, in 1895-1896 naar ontwerp van P.J. Taeymans is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Opmerkelijke rijkswachtkazerne, opgericht in 1895 in neotraditionele stijl naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans. De gebruikte vormentaal, refererend aan de vestingbouw is kenmerkend voor deze periode en vertaalt op treffende wijze de oorspronkelijke bestemming.
Gelegen aan de hoofdstraat van de gemeente getuigt de kazerne van de historische status van Hoogstraten als kantonnale hoofdplaats.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Rijkswachtkazerne

Vrijheid 208 (Hoogstraten)
Rijkswachtkazerne in eclectische stijl met neotraditionele inslag, gebouwd in 1895-1896 naar ontwerp van P.J. Taeymans.