Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis en twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51332
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51332

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sobere baksteenbouw van twee bouwlagen onder doorlopende pannen zadeldaken van respectievelijk vijf, twee en drie traveeën. Ensemble volgens kadastergegevens gebouwd rond de jaren 1881.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis en twee burgerhuizen

Spoorwegstraat 2-6 (Hamme)
Sobere baksteenbouw van twee bouwlagen onder doorlopende pannen zadeldaken van respectievelijk vijf, twee en drie traveeën. Ensemble volgens kadastergegevens gebouwd rond de jaren 1881.