Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkteken voor de Gebroeders Van Raemdonck & Fiévez

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51360
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51360

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dit gedenkteken werd onder meer opgetrokken met betonnen brokstukken afkomstig van het Duitse steunpunt "Stampkot". De twee grote kruisen raken elkaars armen en symboliseren de gebroeders Van Raemdonck.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkteken voor de Gebroeders Van Raemdonck en Amé Fiévez

Van Raemdonckstraat zonder nummer (Ieper)
Dit gedenkteken werd onder meer opgetrokken met betonnen brokstukken afkomstig van het Duitse steunpunt "Stampkot". De twee grote kruisen raken elkaars armen en symboliseren de gebroeders Van Raemdonck.