Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenburgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
51362
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51362

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenburgerhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis

Kouterstraat 18 (Sint-Gillis-Waas)
Boerenburgerhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak.