Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevegebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51381   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51381

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve met losstaande schuur en woonhuis, vermoedelijk uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. In het landboek van 1684 wordt op die plaats een bron met torentje vermeld zogenaamd "Het Torreken".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Broeke 222 (Ronse)
Voormalige hoeve met losstaande schuur en woonhuis, vermoedelijk uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw. In het landboek van 1684 wordt op die plaats een bron met torentje vermeld zogenaamd "Het Torreken".