Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heilige Martinuskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51389   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51389

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkplein z.nr. H. Martinuskerk. Parochiekerk gelegen langs oude arm van de Leie met bijhorend kerkhof, omgeven door een bakstenen kerkhofmuur met smeedijzeren hekwerk. Georiënteerde driebeukige kerk, aan drie zijden omgeven door een rechthoekig kerkhof. In het westen, noorden en oosten is het kerkhof omgeven door smeedijzeren hek op bakstenen muurtjes, met dekstenen in DoAanduiding van

Is de vaststelling van

Heilige Martinuskerk

Kerkplein zonder nummer (Dentergem)
Kerkplein z.nr. H. Martinuskerk. Parochiekerk gelegen langs oude arm van de Leie met bijhorend kerkhof, omgeven door een bakstenen kerkhofmuur met smeedijzeren hekwerk. Georiënteerde driebeukige kerk, aan drie zijden omgeven door een rechthoekig kerkhof. In het westen, noorden en oosten is het kerkhof omgeven door smeedijzeren hek op bakstenen muurtjes, met dekstenen in Do

Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Martinus

Oeselgem (Dentergem)
De bouwer van het oorspronkelijke orgel is onbekend (het is niet uit te sluiten dat het een werk betreft van de gebr. De Rijckere uit Kortrijk); het bouwjaar was 1765. In het midden van de 19de eeuw zijn renovatiewerken geschied, mogelijks door orgelmaker Ch.-L. van Houtte (Waregem). Ergens tussen 1900 en 1911 werden werken uitgevoerd door Fr. Joris (Ronse). Door de beschieting van de kerk in oktober 1918 liep het orgel averij op. O. Anneessens (Kortrijk) voerde een voorlopige herstelling uit in 1919; verdere herstellingen maar tevens wijzigingen, door dezelfde, hadden plaats in 1924-25. In mei 1940 werd het instrument opnieuw erg beschadigd door oorlogsfeiten; in 1941 weer hersteld door O. Anneessens. Ook in 1953 werden nog werken uitgevoerd (uitv. onbekend). In 1984-1987 werd het instrument totaal gerenoveerd door J. Bruggeman (Moeskroen).