Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51408

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en drie traveeën onder pseudomansardedak (leien) met dakkapel en oeils-de-boeuf, uit vierde kwart 19de eeuw. Voorgevel met enkelhuisopstand, opgetrokken uit bak- en hardsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Sint-Salvatorstraat 8 (Gent)
Breedhuis met lijstgevel, drie bouwlagen en drie traveeën onder pseudomansardedak (leien) met dakkapel en oeils-de-boeuf, uit vierde kwart 19de eeuw. Voorgevel met enkelhuisopstand, opgetrokken uit bak- en hardsteen.