Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg Sanctuary Wood

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51413   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51413

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herberg met achterliggend bebost terrein met restanten van loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, daterend van 1916.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg Sanctuary Wood

Canadalaan 26 (Ieper)
Herberg met achterliggend bebost terrein met restanten van loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, daterend van 1916.