Beschermd monument

Klein Seminarie: voorbouw en Eeuwfeestkapel

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 5143   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5143

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

De Eeuwfeestkapel en de voorbouw van het Klein Seminarie te Hoogstraten, zijn beschermd als monument.


Waarden

De voorbouw en de zogenaamde 'Eeuwfeestkapel' van het Klein Seminarie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuur- en interieurhistorische waarde: Als vrije, katholieke onderwijsinstelling met interregionale uitstraling, opgericht in 1835 als aartsbisschoppelijk college en in 1837 verheven tot Klein Seminarie, gebouwd ter plaatse van het voormalige clarissenklooster, gesticht in 1489.
In verschillende fasen tot stand gekomen, groot gebouwencomplex, waarvan onderscheiden bouwdelen, op treffende wijze getuigen van een architecturaal stilistische evolutie tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw.
Sterk beeldbepalend, vrij gaaf bewaard gebleven en in planontwerp, constructie, afwerking en materiaalgebruik getuigend van tegelijk architecturale kwaliteit als functionaliteit zijn de 'Eeuwfeestkapel' en de imposante voorbouw, respectievelijk van 1933-1934 en 1939-1945. Beide naar ontwerp van architect Fr. Peeters, uitgevoerd in een expressieve baksteenarchitectuur en in het bijzonder interieurhistorisch waardevol, getypeerd door een uniformiserende en eigentijdse art-deco-stijl, toegepast in de architecturale detaillering.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klein Seminarie

Vrijheid 234 (Hoogstraten)
Katholieke school, heden met lagere en middelbare graad, in 1835 opgericht als aartsbisschoppelijk college met klassieke en moderne humaniora, in 1837 door Monseigneur Sterckx verheven tot Klein Seminarie.