Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa De Graeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51487
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51487

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalende villa naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) van 1932 (zie gevelsteen) omsloten door ommuurde voortuin met ijzeren hek tussen postamenten en grote beboomde achtertuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa De Graeve

Spoorwegstraat 2 (Brakel)
Beeldbepalende villa naar ontwerp van architect F. Van Severen van 1932, omsloten door ommuurde voortuin met ijzeren hek tussen postamenten en grote beboomde achtertuin. Residentie van het dubbelhuistype; drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met bekronende schoorstenen; lagere rechts aanbouw onder mansardedak.