Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heropgebouwde kapel bij het Kapelhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51489   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51489

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine kapel met lindeboom bij erfoprit van de hoeve zogenaamd "Kapelhof".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heropgebouwde kapel met linde bij het Kapelhof

Oude Zeedijk zonder nummer (Diksmuide)
Kleine kapel met lindeboom bij erfoprit van de hoeve zogenaamd "Kapelhof".