Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel d'Harveng

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51499
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51499

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd naar de bouwheren notarisfamilie d'Harveng. Bakstenen ommuring van omringend vroeger kasteelpark aan de straat tegenover het kasteel onderbroken door ijzeren hekwerk; fraai centraal openzwaaiend hek aan ijzeren hekpijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel d'Harveng

Tamelbroekstraat 16 (Brakel)
Aanvankelijk blokvormig herenhuis; onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1845; eind 19de eeuw aangepast met aanbouw toren tegen voorgevel. Aanhorigheden met koetshuis en paardenstallen omvatten twee gebouwen aan weerszij van het kasteel onder schilddak. Bakstenen ommuring van omringend vroeger kasteelpark aan de straat tegenover het kasteel onderbroken door ijzeren hekwerk; fraai centraal openzwaaiend hek aan ijzeren hekpijlers.