Beschermd monument

Logementshuis In de Stad Tienen

Beschermd monument van 22-09-1982 tot heden

ID
5153
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5153

Besluiten

Vleeshalle en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1832

Beschrijving

Het logementshuis "In de Stad Tienen" is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van het gebouw als volgt gemotiveerd: "als voorbeeld van 16de-eeuwse gotische burgerlijke architectuur."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000584, Zeven monumenten in Mechelen (F. Brenders, 1982).


Waarden

Het gebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Logementshuis In de Stad Tienen

Zoutwerf 10 (Mechelen)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 16de eeuw.