Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Omwalde hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51531
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51531

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In de straatbocht gelegen omwald hoevetje met boomgaard ervoor (ten oosten).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Omwalde hoeve

Halewijnstationstraat 33 (Gent)
In de straatbocht gelegen omwald hoevetje met eenvoudig geschilderd geveltje met rechthoekige muuropeningen en sporen van oudere kern, aanleunende stalvleugel. Ten westen dwarsschuur met hoger opgetrokken doorrit uit eind 19de of 20ste eeuw. Bakhuisje ten oosten in boomgaard.