Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
51540
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51540

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalende modernistische villa in ruime beboomde tuin met bronput achteraan, aan de straat afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers voorafgegaan door begraasde strook met vijf geknotte linden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Steenweg van Grembergen 25 (Dendermonde)
Beeldbepalende modernistische villa in ruime beboomde tuin met bronput achteraan, aan de straat afgesloten door ijzeren hek tussen bakstenen pijlers voorafgegaan door begraasde strook met vijf geknotte linden.