Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa naar ontwerp van Karel Van Robays

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51544
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51544

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Polderstraat nr. 23. Eenvoudige villa van 1924, ontworpen door architect Karel Van Robays (Sint-Kruis), gelegen in een ruime tuin. Witbeschilderde baksteenbouw op onregelmatige plattegrond, vensters met luiken. Bewaard schrijnwerk. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1034/0284, 1924.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa van 1924

Polderstraat 23 (Brugge)
Eenvoudige villa van 1924, ontworpen door architect Karel Van Robays (Sint-Kruis), gelegen in een ruime tuin.