Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
51548
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51548

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912 ter vervanging van een bestaande hoeve waarvan de woning dieper achterin gelegen was.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Heusdensteenweg 9 (Wetteren)
Hoeve in het kadaster geregistreerd in 1912. Boerenwoning met voortuintje, afgesloten met ijzeren hek in art-decogetinte stijl op gecementeerde gemetste voet en toegankelijk via ijzeren hekje met toegangspad naar voordeur. Bakstenen huis van één bouwlaag met lijstgevel met dubbelhuisopstand onder zadeldak. Ten westen, haaks op de straat ingeplant, lang bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen onder zadeldak.