Beschermd monument

Den Witten Engel

Beschermd monument van 18-06-1986 tot heden

ID
5157
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5157

Besluiten

Herenhuizen, stadswoningen en stadswaag
definitieve beschermingsbesluiten: 18-06-1986  ID: 2162

Beschrijving

De stadswoning Den Witten Engel te Antwerpen, is beschermd als monument.Waarden

Korte Gasthuisstraat 34 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Den Witten Engel

Korte Gasthuisstraat 34 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis op de hoek van Korte Gasthuisstraat en Everdijstraat, door een gevelsteen gedateerd 1621. Hoekhuis met trapgevel en getrapte dakkapel in bak- en zandsteenbouw.