Beschermd monument

Senecaberg: burchtheuvel

Beschermd monument van 18-09-1981 tot heden

ID: 516   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/516

Besluiten

Burchtheuvel en Senecaberg
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1689

Beschrijving

De burchtheuvel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: "De burchtheuvel sensu stricto wordt beschermd als monument omwille van de historische waarde als uniek voorbeeld van een overblijfsel van de 12de-eeuwse krijgsbouwkunde."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000614, Senecaberg, advies KCML (1981).


Waarden

De burchtheuvel (deel van de Senecaberg) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burchtheuvel

Jozef Van Den Berghestraat zonder nummer (Grimbergen)
De voormalige motte van Borgt is beschermd als monument binnen het dorpsgezicht De Senecaberg. De kunstmatig opgehoogde burchtheuvel werd ingeplant aan een afgeleide van de Tangebeek zodat deze de gracht kon voeden en de moerassige beemden de noordelijke flank konden beschermden.