Senecaberg: burchtheuvel

Beschermd monument van 18-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Jozef Van Den Berghestraat
Locatie Jozef Van Den Berghestraat (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23025/107.1
  • 4.01/23025/122.1
  • OB000307

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burchtheuvel

Jozef Van Den Berghestraat zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

De voormalige motte van Borgt is beschermd als monument binnen het dorpsgezicht De Senecaberg. De kunstmatig opgehoogde burchtheuvel werd ingeplant aan een afgeleide van de Tangebeek zodat deze de gracht kon voeden en de moerassige beemden de noordelijke flank konden beschermden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De burchtheuvel is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: "De burchtheuvel sensu stricto wordt beschermd als monument omwille van de historische waarde als uniek voorbeeld van een overblijfsel van de 12de-eeuwse krijgsbouwkunde."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000614, Senecaberg, advies KCML (1981).

Waarden

De burchtheuvel (deel van de Senecaberg) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.