Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ten Briele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51610
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51610

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig leengoed vermeld in de 15de eeuw. In de 17de eeuw gelegen in ronde omwalling. In 1682 omschreven als "leenhofstede mette wallen ende bogaerden daermede gaende".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ten Briele

Moutputstraat 6 (Deinze)
Hoeve met boerenwoning met gecementeerde gevel met schijnvoegen, afgedekt met zadeldak. Ten zuiden, stallen met gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak.