Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51639
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51639

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerderij bestaande uit achterin gelegen woonhuis en dwarsschuur. Ruim begraasd woonerf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Puchelstraat 23 (Beveren)
Boerderij bestaande uit achterin gelegen woonhuis en dwarsschuur. Ruim begraasd woonerf.