Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve en café

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51640
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51640

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig café met bijhorende hoeve-uitbating. Volgens het kadaster gebouwd in 1911.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve en café

Schipperstraat 9 (Beernem)
Voormalig café met bijhorende hoeve-uitbating. Volgens het kadaster gebouwd in 1911.