Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonwinkelpand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
51644
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51644

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonwinkelpand, opgetrokken in 1927 voor kleermaker Kamiel Struyve. In 1927-1928 wordt het tracé van de Roobeek tussen de Brugstraat en de Kaaistraat meer westwaarts verlegd om de loop van de beek recht te trekken. De oorspronkelijke bedding wordt gedempt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonwinkelpand

Brugstraat 11 (Ardooie)
Woonwinkelpand, opgetrokken in 1927 voor kleermaker Kamiel Struyve. In 1927-1928 wordt het tracé van de Roobeek tussen de Brugstraat en de Kaaistraat meer westwaarts verlegd om de loop van de beek recht te trekken. De oorspronkelijke bedding wordt gedempt.