Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
51665
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51665

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve, gelegen op de hoek met voetweg (Stapsteenwegel). Eind 18de-eeuwse of begin 19de-eeuwe hoeve, zie eerste weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835). Groen geschilderd laag ijzeren toegangshek aan de straatkant. Deels gekasseid en deels onverhard erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Elsstraat 2 (Laarne)
Eind 18de-eeuwse of begin 19de-eeuwe hoeve met laag boerenhuis van vijf traveeën met naar het zuidoosten gerichte erfgevel en schuur met geïncorporeerde stal aan de oostzijde van het erf.