Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning De Witte Monnik

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51677
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51677

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6. Huis z.g. "De witte Monnik" cf. cartouche. Breedhuis met enkelhuisopstand van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (leipannen). Jaarcartouche 1636. I.l.v. XIX wijzigen van de begane grond en verlagen van de vensters op tweede bouwl. 1914: verfraaiende "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect T. Raison (Brugge) o.m. ontpleisteren van de gevel, grondig verbouwen begane grond, opnieuw invAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De Witte Monnik

Spiegelrei 6 (Brugge)
Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leipannen). Jaarcartouche 1636. In de loop van de 19de eeuw wijzigen van de begane grond en verlagen van de vensters op tweede bouwlaag.