Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Paviljoen van Mooreghem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51680   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51680

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Paviljoen van Mooreghem", naar de eigenaar van de meeste gronden op de Muziekberg, E. Van Hoobrouck de Mooreghem, later zogenaamd "Geuzentoren". Gelegen ten noorden in het zogenaamde Muziekbos op de Muziekberg, een prehistorische getuigenheuvel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Paviljoen van Mooreghem

Muziekbosstraat zonder nummer (Ronse)
Zogenaamd "Paviljoen van Mooreghem", naar de eigenaar van de meeste gronden op de Muziekberg, E. Van Hoobrouck de Mooreghem, later zogenaamd "Geuzentoren". Gelegen ten noorden in het zogenaamde Muziekbos op de Muziekberg, een prehistorische getuigenheuvel.