Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Senecaberg

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-09-1981 tot heden
ID: 517   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/517

Besluiten

Burchtheuvel en Senecaberg
definitieve beschermingsbesluiten: 18-09-1981  ID: 1689

Beschrijving

De Senecaberg is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de burchtheuvel en de omliggende straten met de parochiekerk en vooral arbeidershuizen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: "De Senecaberg wordt beschermd als dorpsgezicht omwille van de historische en archeologische waarde, meer bepaald als 12de-eeuwse burchtheuvel met voorburcht die nog het oude straattracé behoudt, met op een kleine verhevenheid de Sint-Salvatorkerk ter plaatse van de verdwenen burchtkapel."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, beschermingsdossier DB000614, Senecaberg, advies KCML (1981).

Waarden

De Senecaberg is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Senecaberg

Adriaan Walraevensstraat, Jan Jozef Van Engelgomstraat, Jean Deschampsstraat, Leopold Luypaertstraat (Grimbergen)
12de-eeuwse burchtheuvel met voorburcht die nog het oude straattracé behoudt. Het dorpsgezicht omvat het eiland waar de burchtheuvel zich in het midden verheft en de voorburcht, zoals de morfologie van de bodem en de straatstructuur laten veronderstellen.

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoningen

Frans en Jozef Belstraat 21, 25, 29 (Grimbergen)
Gelegen binnen het dorpsgezicht de Senecaberg. Oorspronkelijk een reeks van vijf arbeidershuisjes.


Arbeiderswoningen

Karel Lauwersstraat 6, 8 (Grimbergen)
Voorbeelden van de oorspronkelijke bebouwing te Borgt rond 1900, gelegen binnen het dorpsgezicht De Senecaberg. Arbeidershuisjes van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken.


Burchtheuvel

Jozef Van Den Berghestraat zonder nummer (Grimbergen)
De voormalige motte van Borgt is beschermd als monument binnen het dorpsgezicht De Senecaberg. De kunstmatig opgehoogde burchtheuvel werd ingeplant aan een afgeleide van de Tangebeek zodat deze de gracht kon voeden en de moerassige beemden de noordelijke flank konden beschermden.


Dorpswoning

Leopold Luypaertstraat 110 (Grimbergen)
Deze eenvoudige dorpswoning is de enige getuigenis van 18de-eeuwse bebouwing te Borgt, zie kalkzandstenen deuromlijsting.


Neoclassicistische dorpswoningen

Leopold Luypaertstraat 62, 64, 194, 255, 257 (Grimbergen)
Enkele vrij gaaf bewaarde voorbeelden van sobere neoclassicistische breedhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken uit het begin van de 20ste eeuw.


Onderwijzerswoning en gemeenteschool

Frans en Jozef Belstraat 1 (Grimbergen)
In 1876 richtte de gemeente een woning op voor de hoofdonderwijzer met aansluitend op de achtergevel een dwarse vleugel voor twee lokalen. Het onderwijs stond open voor jongens en meisjes vanaf zes jaar.


Parochiekerk Allerheiligste Verlosser

Jozef Van Den Berghestraat zonder nummer (Grimbergen)
Georiënteerde longitudinale kruiskerk met Sint-Donatus als tweede patroon. Gelegen ten oosten van de Borgtberg en eveneens ingeplant op een heuvel. Het voormalige omringende kerkhof is omgeven door een grotendeels breukstenen muur.


Pastorie Allerheiligste Verlosserparochie

Frans en Jozef Belstraat 20 (Grimbergen)
Het huidige uitzicht verwijst naar het begin van de 20ste eeuw wat overeen komt met de registratie van het huidige volume in 1916 op het kadaster.


Reeks arbeidershuizen

Jozef Van Den Berghestraat 31, 33, 35, 37, 39 (Grimbergen)
Reeks van gerenoveerde arbeidershuisjes gelegen aan de voet van de Borgtberg binnen het dorpsgezicht De Senecaberg.


Twee dorpswoningen

Jan Jozef Van Engelgomstraat 23, 27 (Grimbergen)
Enkelhuizen van respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, nok parallel aan de straat uit het begin van de 20ste eeuw.