Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51718
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51718

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Poekestraat nr. 36. Hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen, in site opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. voorkomen van twee volumes op de Ferrariskaart (1770-1778). Reeds ca. 1830 bestaat de hoeve uit een parallel woonhuis en landgebouw, cf. primitief kadasterplan. Vermoedelijk wordt het boerenhuis in 1866 herbouwd (cf. jaartalsteen). Volgens kadaster wordt in 1927 eenAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Poekestraat 36 (Tielt)
Poekestraat nr. 36. Hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen, in site opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. voorkomen van twee volumes op de Ferrariskaart (1770-1778). Reeds ca. 1830 bestaat de hoeve uit een parallel woonhuis en landgebouw, cf. primitief kadasterplan. Vermoedelijk wordt het boerenhuis in 1866 herbouwd (cf. jaartalsteen). Volgens kadaster wordt in 1927 een