Beschermd monument

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 5173   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5173

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Het stadhuis van Mechelen met Lakenhal is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige gebouwencomplex, met inbegrip van het binnenplein.Waarden

De voormalige hallen, thans stadhuis, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis van Mechelen met Lakenhal

Grote Markt 20-21, 22 (Mechelen)
Vierzijdig gesloten complex van gebouwen met trapezoïdale binnenplaats; gevels palend aan de Grote Markt, de Befferstraat, de Reuzenstraat en de Hallestraat.