Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
51751
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51751

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pompestraat nr. 34. Grote hoeve met losstaande bestanddelen, die teruggaat tot 17de eeuw. Ingemetselde steen in schouw van opkamer "Vochden va. het godthuys / Ionker Charles de Villegas / Ionker Ian Bernaert Triest / Sr Catharyna van Contengis / Vrav Yubylareghe ende / Ontfangheghe van het / Godtshuys vande Pootterri / Desen 15 Mayus 1708"; wijst erop dat de hoeve afhankelijk was van de "PotteriAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Pompestraat 34 (Oudenburg)
Pompestraat nr. 34. Grote hoeve met losstaande bestanddelen, die teruggaat tot 17de eeuw. Ingemetselde steen in schouw van opkamer "Vochden va. het godthuys / Ionker Charles de Villegas / Ionker Ian Bernaert Triest / Sr Catharyna van Contengis / Vrav Yubylareghe ende / Ontfangheghe van het / Godtshuys vande Pootterri / Desen 15 Mayus 1708"; wijst erop dat de hoeve afhankelijk was van de "Potteri