Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkplaat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51758
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51758

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gedenkplaat aangebracht tegen de gevel van het voormalige gemeentehuis ter nagedachtenis aan de eenheid draadloze telegrafie (Eerste Wereldoorlog).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkplaat

Kouterstraat zonder nummer (Houthulst)
Gedenkplaat aangebracht tegen de gevel van het voormalige gemeentehuis ter nagedachtenis aan de eenheid draadloze telegrafie (Eerste Wereldoorlog).