Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis met garage uit het interbellum

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51767   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51767

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Markegemstraat nr. 56. Rijwoning met garage uit het interbellum, op deze plaats was cf. het Primitief Kadasterplan (ca. 1830) een smidse gevestigd. Enkelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder leien gemansardeerd zadeldak. Roodbakstenen gevel met arduinen plint en kordons, doorlopende banden in witgeglazuurde baksteen. Rechthoekige muuropeningen met geprononceerde lateien. DakkapelAanduiding van

Is de vaststelling van

Woonhuis met garage uit het interbellum

Markegemstraat 56 (Dentergem)
Markegemstraat nr. 56. Rijwoning met garage uit het interbellum, op deze plaats was cf. het Primitief Kadasterplan (ca. 1830) een smidse gevestigd. Enkelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder leien gemansardeerd zadeldak. Roodbakstenen gevel met arduinen plint en kordons, doorlopende banden in witgeglazuurde baksteen. Rechthoekige muuropeningen met geprononceerde lateien. Dakkapel