Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oud waterhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51770
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51770

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de binnenvesten tussen de voormalige Boeverie- en Smedenpoort recht tegenover de Fonteinstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oud waterhuis

Hendrik Consciencelaan zonder nummer (Brugge)
Gelegen op de binnenvesten tussen de voormalige Boeverie- en Smedenpoort recht tegenover de Fonteinstraat.