Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51785
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51785

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Materplein. Gebouwencomplex gevormd door het voormalig klooster van de zusters van Onze-lieve-Vrouw Visitatie, ingeplant op het eind van de straat naast de parochiekerk, ten oosten palend aan Materplein, ten westen aan Kloosterweg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

Karel Martelstraat 86-92, Kloosterweg 1-5, 9 (Oudenaarde)
Gebouwencomplex, gevormd door het voormalig klooster van de zusters van Onze-lieve-Vrouw Visitatie. Huidig resterend complex omvat in hoofdzaak het oude klooster uit het derde kwart van de 19de eeuw met U-vormige aanleg, rechts palend aan Materplein; links naast Kloosterweg een deel van vroegere schoollokalen met refter en turnzaal op de begane grond. Hoge bakstenen vleugels van twee en een halve verdieping onder pannen schild- en zadeldaken. Vier traveeën lange, hoge kloosterkapel.