Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Benedictus: toren

Beschermd monument van 30-05-1936 tot heden

ID: 5179   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5179

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-05-1936  ID: 11

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Benedictus is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Benedictuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Benedictus

Wouwstraat zonder nummer (Mortsel)
Georiënteerde gotische kruiskerk met ingebouwde vierkante zandstenen westtoren uit de tweede helft van de 15de eeuw, omgeven door grasperken.