Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51796   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51796

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis van het enkelhuistype met drie bouwlagen en één travee, onder zadeldak (leien); jaartal 1912 op paneeltje in de borstwering van de erker en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door J. Rooms

Antwerpsesteenweg 286 (Gent)
Breedhuis van het enkelhuistype met drie bouwlagen en één travee, onder zadeldak (leien); jaartal 1912 op paneeltje in de borstwering van de erker en volgens archiefstukken naar ontwerp van architect J. Rooms.