Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51824   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51824

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schuin ten overstaan van de straat ingeplant boerenburgerhuis met driehoekig voortuintje. Langwerpig rechthoekig dubbelhuis van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën breed afgedekt met zadeldak (kunstleien op het voorste dakschild sinds 1936, behouden pannen aan de erfzijde).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof van Ringoet

Blijstraat 4 (Lebbeke)
Schuin ten overstaan van de straat ingeplant boerenburgerhuis met driehoekig voortuintje. Langwerpig rechthoekig dubbelhuis van anderhalve bouwlaag en zeven traveeën breed afgedekt met zadeldak. In U-vorm achter de woning aansluitende lagere bedrijfsgebouwen rondom een ruim gekasseid erf.