Beschermd monument

Kasteel Gestelhof

Beschermd monument van 17-12-1981 tot heden

ID: 5183   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5183

Besluiten

Kasteel van Gestel, park, toegangsdreven, vijvers en hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1981  ID: 1776

Beschrijving

Het omgracht waterkasteel, het kasteel van Gestel is samen met het bijhorende toegangsgebouw, de inkompoort en hoevegebouwen beschermd als monument.

Het kasteel en de omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het kasteel van Gestel, meer bepaald het kasteel, de inkompoort, de bij de inkompoort aansluitende remises, en de oude kasteelhoeve met de vierkante toegangstoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Gestelhof

Gestelhof 9 (Berlaar)
Rechthoekig omgracht waterkasteel in traditionele, neo-Vlaamserenaissance- en neobarokstijl, uit de tweede helft van de 16de eeuw, het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw; halfrond neerhof aan westzijde.