Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Gestelhof met park, toegangsdreven en Witte Hoeve

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-12-1981 tot heden

ID
5184
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5184

Besluiten

Kasteel van Gestel, park, toegangsdreven, vijvers en hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1981  ID: 1776

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het kasteel Gestelhof met aanhorigheden en bijhorend park, de toegangsdreven en de kasteelhoeve Witte Hoeve.

Het kasteel zelf is samen met het bijhorende toegangsgebouw, de inkompoort en hoevegebouwen ook beschermd als monument.Waarden

Het geheel gevormd door het kasteel van Gestel, het park, de toegangsdreven, de vijvers en de Witte Hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Gestelhof

Gestelhof 9 (Berlaar)
Rechthoekig omgracht waterkasteel in traditionele, neo-Vlaamserenaissance- en neobarokstijl, uit de tweede helft van de 16de eeuw, het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw; halfrond neerhof aan westzijde.


Kasteelhoeve Witte Hoeve

Witte Hoeve 8 (Berlaar)
Hoeve afhankelijk van het Gestelhof. Gelegen aan de Nete ten noordoosten van het Gestelhof en omgeven door weiland. Omgracht, met losstaande bestanddelen in neotraditionele stijl, van 1906.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gestel en omgeving

Berlaar (Berlaar), Itegem (Heist-op-den-Berg), Bevel, Kessel (Nijlen)
Deze ankerplaats ligt op grondgebied van Berlaar en Nijlen in de alluviale vlakte van de sterk meanderende Grote Nete en wordt gekenmerkt door een rijke variatie aan abiotische condities waardoor verschillende vegetatietypes en een gevarieerd landschap ontstonden. De kern van Gestel ontwikkelde zich rond de kerk die hier in de 15de eeuw werd opgericht. De omgeving betreft een landbouwgebied dat ontstond door de ontginning vanuit enkele kasteeldomeinen en de ervan afhankelijke hoeven. De historische structuur en topografie van de vallei, de historische dorpskern van Gestel en de kastelen en landhuizen met hun omringende parken en de historische hoeven bleven in deze ankerplaats gaaf bewaard. De dorpskern van Gestel behield tot op vandaag zijn open en geïsoleerd karakter behouden en ook de relatie tussen de kasteeldomeinen en de omliggende open ruimte bleef bewaard.