Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Modernistische villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
51852
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51852

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in de stijl van de Amsterdamse School, volgens kadastergegevens van 1936.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistische villa

Damstraat 1 (Gent)
Villa in de stijl van de Amsterdamse School, volgens kadastergegevens van 1936.